February 20, 2013

baru

Selamat datang semester baru.
Selamat datang semangat baru.
Selamat datang harapan baru.
Selamat datang impian baru.
Selamat datang tujuan baru.
Selamat datang matlamat baru.
Selamat datang kejayaan baru.
Selamat datang orang baru.

Selamat datang aku yang baru. Selamat datang.